line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

KONTAKTY

Adresa: SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany

Číslo účtu : SK02 0900 0000 0000 3474 0808

Výbor :

0948 494 809 – Ing. Buršák - hospodár

Hlásenie sa na brigády :

V novom roku sme zaviedli systém správcov revírov, u ktorých sa v budúcnosti treba hlásiť na brigády a budú zodpovedný za čistotu a poriadok na danom revíre.

Číslo revíru Správca revíru Kontakt
2-1240 Daniel Trubinský 0907 718 145
2-1260 Matej Vrabec 0910 213 634
2-1270 Jozef Čunderlík ml. 0915 878 048
2-1940 Juraj Poláček 0904191522
2-3440 Ľubomír Eiben 0908 094 759
2-3900 Peter Zelenický 0911 219 866
2-3900 Roman Buršák 0948 494 809
2-4060 Peter Figala 0915 117 032
2-4160 Pavol Baňár 0949 800 711
2-5000 Roman Rosival 0903 157 805
2-5000 Róbert Stoklas 0905 668 629
Bánov Anton Poročák 0904 873 694

Rybárska stráž :  

V prípade potreby rybárskej stráže uverejňujeme čísla niektorých členov RS pre jednotlivé revíry:

Revír pôsobnosti RS Meno a priezvisko Kontakt
Predseda ryb. stráže Branislav Ruženský 0905 741 493
Bánov - 4250, 1500, 1830 Ján Novák 0915 792 155
Černík - Mojzesovo 1260, 1410 A, 1270 Jozef Čunderlík ml. 0915 878 048
Veľký Kýr - 4160 Pavol Baňár 0949 800 711
Veľký Kýr - 4160 Erik Kyšucký 0904 360 675
Šurany - 3900, 1940 Július Fülöp 0915 617 538
Šurany - 4060, 1940 Gabriel Horváth 0905 809 793
Šurany - 3900, 4060 Peter Zelenický 0911 219 866
VN Maňa - 5000 Róbert Stoklas 0905 668 629

 

 

 
 

 

Zoznam dôležitých kontaktov si môžete vytlačiť z tohto odkazu

Dôležité kontakty

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk