line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

POVOLENKY

Prihlasovanie za nového člena

Záujemcu za člena zväzu prijíma výbor základnej organizácie na základe písomnej prihlášky. Členstvo vzniká prijatím výborom, zaplatením zápisného, členského príspevku a absolvovaním školenia a skúšky. Prihlášku môžete získať osobne na Rybárskom dome v Šuranoch v úradných hodinách alebo si ju môžete stiahnuť :

Nový člen musí priniesť prihlášku minimálne týždeň pred školením na RD v úradných hodinách.

Školenia sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

10. februára 2018...17. marca 2018

Na Rybárskom dome v Šuranoch so začiatkom o 11.30 hod.

Zápisné :

 • deti 2 €
 • mládež od 15 do 17 rokov, študenti VŠ 20
 • dospelí 100
 • prestupujúci člen z inej organizácie prispeje sumou 50 € na zarybnenie našich revírov.

Na základe novej smernice rady SRZ v Žiline platnej od 1.1.2016, podľa ktorej ZO SRZ si môže určiť dve ceny miestneho povolenia, pričom povolenie s nižšou cenou je určené pre zvýhodnenú kategóriu členov ZO SRZ. ZO SRZ v zmysle tejto smernice si môže vytvoriť len jednu zvýhodnenú kategóriu. Preto sú ceny povoleniek a členského na rok 2017 nasledovné:

Kategória:

Čl. známka

Povolenie na rybolov

Doplatok k zväzovemu povoleniu

Sumár ceny za miestne povolenie

Sumár ceny za zväzové povolenie

Dospelí

20 €

46 €

35 €

66 €

101 €

Ženy, starob. a inv. dôchod.,  dôchodci nad 70 rokov

20 €

37 €

35 €

57 €

92 €

Mládež 15-17 r.
študenti VŠ

14 €

37 €

35 €

51 €

86 €

Deti

-

14 €

-

v hotovosti

Deti zväzová

-

14 €

10 €

v hotovosti

Vybavenie Rybárskeho lístka:

Každý člen SRZ je povinný si vybaviť štátny rybársky lístok ročný alebo trojročný. Štátne rybárske lístky vydáva každý Mestský alebo Obecný úrad. Cena štátneho rybárskeho lístka:

 • týždenný 1,5
 • mesačný 3
 • ročný 7 €
 • trojročný 17 €

Vybavenie povolenky :

K vybaveniu povolenky je potrebné priniesť so sebou:

 • členskú legitimáciu člena SRZ s nalepenou fotografiou
 • bez nalepenej fotografie v členskej legitimácií Vám Povolenie na rybolov vydané nebude
 • platný ročný alebo trojročný štátny rybársky lístok na celý rok 2018
 • ústrižok poštovej poukážky o zaplatení príslušného poplatku podľa tabuľky
 • študenti potvrdenie o návšteve školy
 • invalidní dôchodcovia, ktorí nemajú dôchodkový vek potvrdenie o poberaní dôchodku
 • brigádnicky preukaz (za stratu je pokuta 20 )

Úradné hodiny na Rybárskom dome v Šuranoch

 • Január - Apríl : v sobotu od 8.00 do 12.00
 • Máj - Jún - sobota od 8:00 do 10:00
 • Máj - 5.mája a 12 mája
 • Jún - 2. júna

Povolenky sa začnú vydávať dňa 13. januára 2018
Dňa 10.3.2018 (VČS) a 31.3.2018 (biela sobota) sa povolenia vydávať nebudú.

Každý člen SRZ je povinný splniť si svoje členské povinnosti najneskôr do 31. marca 2018. Po tomto termíne musí zaplatiť zápisné ako nový člen podľa tabuľky.

Veríme, že si svoje povinnosti splníte disciplinovane a v stanovených termínoch.

N E Z A B U D N I T E !!!

Riadne vyplnený a zosumarizovaný "Prehľad o úlovkoch za rok 2017" je treba odovzdať najneskôr do 15. januára 2018. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch, nájdete na jeho prvých stranách .

Povolenky detí:

Vydávanie povoleniek pre deti sa začne od 7. apríla 2018 o 10:00 hod. na RD v Šuranoch. Po absolvovaní školenia mu bude vydané povolenie na rybolov. Deti sa na školeniach musia zúčastniť každý rok až do dovŕšenia veku 15 rokov, inak im povolenka vydaná nebude. So sebou si musia priniesť ročný rybársky lístok, ktorý vydáva mestský alebo obecný úrad deťom do 15 rokov zadarmo.

Ďalšie školenia detí sa uskutoční 21.4.2018 so začiatkom o 10.00 hod. na rybárskom dome v Šuranoch. V Mojzesove, Mani, Veľkom Kýri a v Bánove budú termíny ohlásené miestnym rozhlasom.

Hosťovacie povolenie :

Hosťovacie povolenie sa nalepuje do Povolenia na rybolov, preto ho musí mať každý člen pri sebe pri kúpe hosťovacieho povolenia.

Naša organizácia vydáva hosťovacie povolenia :

Hosťovacie polovenie
Denné povolenie
Týždenné povolenie
20 €
40 €

Hosťovacie povolenky si môžete zakúpiť v Chovprodukte na Hledíkovej ulici v Šuranoch (tu je k dispozícii aj výmenné povolenie do Komjatíc pre našich členov. Rybár loviaci na výmenné povolenie je povinný dodržiavať miestny rybolovný poriadok a preukázať sa RS v Komjaticiach aj platným Povolením na rybolov na príslušný rok, aby bolo možné overiť si členstvo v MsO SRZ Šurany.

 

 

 
 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk