line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 
 
Denný čas lovu rýb
 
 
Január - Apríl
 
 
6:00 - 21:00
 
 
Máj
 
 
4:00 - 24:00
 
 
Jún - Október
 
 
00:00 - 24:00
 
 
November - December
 
 
6:00 - 21:00
 
     
     
 

 

 

Administrátor

 siskin@pobox.sk


 
Optimal 1024 x 768

Mozilla FireFox

Počítadlo:

 

Partneri : 
 

Rýchle aktuality:

04.10.2020
V sekcií Zarybnenie boli pridané zarybňovacie listy z jesenného zarybnenia.
26.10.2020
V sekcií Zarybnenie boli pridané zarybňovacie listy z jesenného zarybnenia Kaprom K3 a Štukou severnou 1r.
02.11.2020
V sekcií Povolenky bol pridaný postup prihlasenia za člena organizácie a postup pri prestupe z inej organizacie.
23.11.2020
V sekcií Povolenky boli aktualizované žiadosti na prihlasenie za člena organizácie a prestup z inej organizácie.
23.11.2020
V sekcií Zarybnenie boli pridané zarybňovacie listy zo zarybnenia Kaprom K3 a Kaprom výber.

 

Na základe opakovaných otázok, v súvislosti slehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné:

Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku vtermíne do 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva.

Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor MsOSRZ.

Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva vrozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.

Zároveň informujeme členov MsO SRZ v Šuranoch o bezhotovostných možnostiach úhrady členského príspevku: SK02 0900 0000 0000 3474 0808 (výška úhrady podľa sadzobníka uvedeného v spravodaji na rok 2020) MsO SRZ Šurany z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a rizika prenosu koronavírusu COVID-19 ruší všetky marcové termíny výdaja povolení na rybolov na rok 2020. Náhradné termíny a ich harmonogram budú ohlásené v dostatočnom predstihu, akonáhle to aktuálna situácia dovolí.

Ďakujeme za porozumenie.

PRÍHOVOR

Vážení priatelia rybári,

Rok 2019 spolu s rybárskou sezónou máme za sebou.  Pri výkone rybárskeho práva sa  riadime novým zákonom o rybárstve  a jeho vykonávacou vyhláškou, ktoré nám priniesli veľa pozitívnych zmien, no postupne v oboch právnych normách nachádzame aj  nedostatky, ktoré sa nám pevne verím ďalšou novelizáciou podarí či už z vyhlášky alebo zákona odstrániť. Pozitívom je hlavne  zavedenie a schválenie hornej miery kapra na 70 cm od roku 2020 na všetkých revíroch našej organizácie. V priebehu roka sme zorganizovali rybárske preteky   Memoriál Jozefa Hubinu,  Carp maratón Tona, memoriál Ľudovíta Bajzíka, preteky detí v Mani, v Mojzesove, v Bánove a v Šuranoch. Športové družstvá reprezentovali našu organizáciu v I. lige LRU- plávaná a  II. lige LRU – feeder. K neustálemu skvalitňovaniu jarného a jesenného zarybnenia jednoznačne prispieva spolupráca s tradičnými chovateľmi a dodávateľmi rýb, osobná účasť pri vážení, distribúcii rybej násady a následné prikrmovanie rýb ako aj osádzanie neresových hniezd pre zubáča v revíroch Tona a Veľký Kýr. Na rybníčku Ondrochov sme opätovne vyprodukovali rýchlenú štuku s priemernou dĺžkou 35 cm, ktorou postupne zarybňujeme naše revíri. Štrkovisko pri rybárskom dome,  Tonu a VN Maňa sme na jeseň zarybnili kaprom výber o počte 120 ks, kde priemerná váha bola 8,3 kg/ks, čím chceme ešte viac zatraktívniť revíri pre športový rybolov. V jarných mesiacoch sme sa však ako aj iné organizácie SRZ museli vysporiadať so značným úhynom kapra v našich revíroch, spôsobeného viróznym ochorením a následne s postupnou likvidáciou uhynutých rýb. Svojou prácou na jarných a jesenných brigádach, pri zarybňovaní a kŕmení rýb prispievate i Vy k zveľadeniu našej organizácie. Záverom ďakujeme Mestskému úradu v Šuranoch, obecným úradom v Mani, v Mojzesove, Bánove a vo Veľkom Kýri. Ďakujeme sponzorom - CARPIO Šurany, Chovprodukt Šurany, Vaďo Nové Zámky, Esox Nové Zámky, Pelada Nitra, Garant Baits, p. Gregušíkovi a Posilňovni Nitriansky Hrádok - Gašparík. Ďakujeme všetkým Vám, ktorí prispievate 2 percentami zo svojej dane.

Vážení rybári prajem Vám a Vašim rodinám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdaru v roku 2020.

 

Petrov zdar!
                                                                      Jozef ANTALÍK
                                                                     predseda MsO Šurany

 

 

 
 

Pripravované akcie

7.11.2020

4-6.9.2020

Uskutočnené akcie

 

P o n u k a !

 
Ponúkame Vám na predaj tričká za jednotnú cenu 6 € / kus vo veľkostiach M, L, XL, XXL, 3XL . Taktiež si môžete zakúpiť šiltovky za 5 €/kus a nášivky 2 €/kus v úradných hodinách na RD.
 

 

P O Č A S I E

Dlhodobá predpoved pocasia

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk