line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 
 
Denný čas lovu rýb
 
 
Január - Február
 
 
7:00 - 17:00
 
 
Marec - Apríl
 
 
5:00 - 21:00
 
 
Máj - Jún - Október
 
 
4:00 - 24:00
 
 
Júl - August - September
 
 
00:00 - 24:00
 
 
November - December
 
 
7:00 - 20:00
 
 

 

 

Administrátor

 siskin@pobox.sk


 
Optimal 1024 x 768

Mozilla FireFox

Počítadlo:

 

Partneri : 
 

Rýchle aktuality:

11.05.2013
MsO Šurany – Výbor na svojom zasadnutí rozhodol o zdokumentovaní činnosti našej rybárskej organizácie od čias jej vzniku až po súčasnosť. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o poskytnutie rôznych materiálov (fotografie, staré rybárske lístky, staré fotografie rybárskych revírov a vodných tokov, starých udíc – bambusiek, navijákov a pod.) Viac info. v Aktualitách
09.09.2015
V sekcií Preteky - Carp Maratón bola pridaná fotogaléria z pretekov.
17.10.2015
V sekcií Zarybnenie boli pridané zarybňovacie listy a fotografie zo zarybnenia Kaprom K2, K3 a Pstruhom.
26.10.2015
V sekcií Prívlačové preteky bola pridaná výsledná tabuľka + fotografie z pretekov.
4.11.2015
V sekcií Zarybnenie boli pridané zarybňovacie listy a fotografie zo zarybnenia Kaprom K3 ktoré prebehlo 1.11. a 3.11.2015.

PRÍHOVOR

Milí priatelia rybári!

Na tomto mieste každoročne hodnotíme činnosť našej organizácie. Robíme  tak i v tomto roku. Môžeme sa pochváliť stabilnou členskou základňou, väčšou návštevnosťou našich revírov vďaka bohatému zarybneniu a atraktívnosťou prírodného prostredia. Takto by som mohol pokračovať v menovaní úspechov, nebyť nešťastnej hespervirózy kapra, ktorá sa vyskytla na revíri Tona. Dobrou organizáciou záchranných prác, dôslednou realizáciou opatrení uložených Regionálnou veterinárnou správou, sa nám podarilo jej následky zmierniť natoľko, že sme mohli organizovať jesenné prívlačové preteky a nadštandardne zarybniť všetky naše revíry kaprom a ďalšími druhmi rýb. Prívlačiari si  určite prišli na svoje pri love pstruha. Na základe druhého testovania spomínanej choroby nám bol povolený na revíri Tona lov rýb spôsobom „Chyť a pusť“. V budúcom roku sme pripravení situáciu riešiť podľa výsledkov ďalšieho testovania.

Všetky plánované súťaže sme i tohto roku uskutočnili a podľa priaznivej odozvy na dobrej úrovni. Rozhodovanie sme zverili členom rybárskej stráže a môžeme konštatovať, že i v tejto oblasti si úlohu splnili svedomito. Poďakovanie si zaslúžia členovia výboru, členovia disciplinárnej a kontrolnej komisie.

Aj vďaka naším sponzorom mal uplynulý rok hladký priebeh. Boli to: Mestský úrad Šurany, obecné úrady Maňa, Mojzesovo, Bánov, Pelada – Nitra, Vaďovský – Nové Zámky a Staviteľstvo Zajíček zo Šurian. Poďakovanie patrí pánom Jurajovi Poláčkovi, Tiborovi Selickému, Milanovi Majerčíkovi a ďalším za obetavú pomoc počas celého roka, hlavne  pri likvidácii uhynutých rýb, na jesennom zarybnení revírov a rekonštrukcii skladu pri Rybárskom dome.

 Prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu vašich rodín  a úspešnú sezónu  2015.

 


Petrov zdar!
                                                                      Mgr. Marek Bartovič
                                                                     predseda MsO Šurany

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pripravované akcie

Privlačové preteky

24.10.2015

Capr Maratón

4-6.9.2015

Uskutočnené akcie

 

P o n u k a !

 
Ponúkame Vám na predaj tričká za jednotnú cenu 6 / kus. Zakúpiť si ich možete v úradných hodinách na RD.
 

 

P O Č A S I E

Dlhodobá predpoved pocasia

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk