line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

SCHÔDZA

 

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šurany

Členská schôdza Mestskej organizácie SRZ v Šuranoch sa dňa 14.3.2020 ruší !!!
Dôvodom je opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR na obmedzenie hromadných podujatí.

O termíne novej členskej schôdze budeme informovať členov MsO SRZ v Šuranoch.

Za pochopenie ďakujeme.

 

pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 14. marca 2020, t.j. v sobotu o 9.00 hod. v Spoločenskej hale v Šuranoch (Komenského 2, Šurany) s nasledovným programom:Otvorenie

  • Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej ,volebnej a návrhovej komisie
  • Správa o činnosti výboru a organizácie za rok 2019
  • Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2019
  • Správa hospodára za rok 2019
  • Plán práce a návrh rozpočtu na rok 2020
  • Diskusia
  • Návrh uznesenia
  • Záver

 

POZOR !

V deň konania výročnej členskej schôdze sa povolenie na rybolov vydávať nebude !

 

 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk