line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

SCHÔDZA

 

Pozvánka :

Oznamujeme členom MsO Šurany že, plánovaná VČS, ktorá sa mala konať 16.3.2019 v Dome Matice Slovenskej v Šuranoch bude presunutá na 31.3.2019 (nedeľu) v Spoločenskej hale v Šuranoch so začiatkom o 9:00.

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu MsO SRZ Šurany, ktorá sa uskutoční 16. marca 2019 t.j. v sobotu o 9.00 hod. v Spoločenskej hale v Šuranoch s týmto programom:

  • Otvorenie
  • Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej ,volebnej a návrhovej komisie
  • Správa o činnosti výboru a organizácie za obdobie 2018
  • Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2018
  • Správa hospodára za rok 2018
  • Plán práce a návrh rozpočtu na rok 2019
  • Diskusia
  • Návrh uznesenia
  • Záver

POZOR !

V deň konania výročnej členskej schôdze sa povolenie na rybolov vydávať nebude !

 

 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk