line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

SCHÔDZA

 

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze ktorá sa konala 18.3.2017

  • Uznesenie VČS 2017

Fotogaléria :

Pozvánka :

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu MsO SRZ Šurany, ktorá sa uskutoční 18. marca 2017 t.j. v sobotu o 9.00 hod. v kinosále Matice Slovenskej v Šuranoch s týmto programom:

  • Otvorenie
  • Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej ,volebnej a návrhovej komisie
  • Správa o činnosti výboru a organizácie za rok 2016
  • Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2016
  • Správa hospodára za rok 2016
  • Plán práce a návrh rozpočtu na rok 2017
  • Diskusia
  • Návrh uznesenia
  • Záver

POZOR !

V deň konania výročnej členskej schôdze sa povolenie na rybolov vydávať nebude !

 

 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk